Co z egzaminami ustnymi dla poprawiających maturę po amnestii z 2020?

Matura w 2020 roku wyglądała inaczej niż zwykle. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 terminy egzaminów maturalnych zostały nie tylko przesunięte, ale i same egzaminy ograniczono do części pisemnej. Egzaminy poprawkowe, które zostały przeprowadzone we wrześniu, także odbyły się tylko w formie pisemnej. Było to rozwiązanie szczególne, obowiązujące tylko w 2020 roku.

Jeśli więc ktoś nie uzyskał świadectwa maturalnego w 2020 roku, podchodząc do egzaminu lub egzaminów poprawkowych w 2021 roku (lub latach kolejnych), musi podejść zarówno do części pisemnej, jak i ustnej tych egzaminów oraz zaliczyć egzaminy ustne z przedmiotów, z których zdał część pisemną. Amnestia na egzaminy ustne obowiązywała tylko w 2020 r. Było to rozwiązanie jednorazowe w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Przykłady:

– jeśli ktoś nie zdał egzaminu pisemnego z matematyki, musi zaliczyć egzamin pisemny z matematyki oraz ustne z j. polskiego i j. obcego,
– jeśli ktoś nie zdał egzaminu pisemnego z j. obcego, musi zaliczyć egzaminy pisemny  z języka obcego oraz ustne z j. polskiego i j. obcego.
– jeśli ktoś nie zdał egzaminu  pisemnego z j. polskiego, musi zaliczyć egzaminy pisemny z języka polskiego  oraz ustne z j. polskiego i j. obcego.

Obowiązujące przepisy dotyczące egzaminów maturalnych w 2021 roku mogą ulec zmianie, jeśli zajdzie potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19. Jednak do matury 2021 radzimy przygotować się zarówno do formy pisemnej, jak i ustnej egzaminów.

W przypadku podejścia do egzaminu lub egzaminów w 2021 roku (lub w latach kolejnych) w  celu podwyższenia oceny uzyskanej na świadectwie maturalnym na korzyść zdającego brana jest zawsze ocena wyższa.

Przykład: jeśli zdający chce poprawić np. ocenę z matematyki (w 2020 r. uzyskał 40%) i uzyska 35% to ocena z matematyki nie ulega zmianie na niższą.

Podchodzących do egzaminów maturalnych w 2020 r. po raz pierwszy, którzy nie otrzymali świadectwa maturalnego, obowiązuje oczywiście 5-letni okres na poprawienie niezdanych egzaminów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *