Najczęściej zadawane pytania

Wśród pytań, które dostajemy niemal każdego dnia, są takie, które zadają prawie wszyscy mający zamiar zdać maturę po latach od ukończenia szkoły średniej. Zebraliśmy je tutaj, żebyś nie musiał długo szukać odpowiedzi.

 


1. Jakie warunki muszę spełnić, by móc zdawać maturę po latach?

Musisz posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej. To jedyna przepustka do matury.

2. Po ilu latach od ukończenia szkoły średniej mogę podejść do matury?

Nie ma żadnego ograniczenia czasowego. Mogłeś skończyć szkołę średnią rok temu, 10 a nawet 40 lat temu! Chociaż zdarzają się i starsi zainteresowani maturą!

3. W jakiej formule będę zdawał maturę?

Od 2023 roku obowiązują dwie formuły matury. Kto w której zdaje regulują przepisy. 

Maturę w starej formule z 2015 r. zdają – upraszczając – wszyscy absolwenci, którzy kończyli gimnazjum.

Maturę w nowej formule z 2023 r. zdają – upraszczając – absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, inaczej mówiąc, ci którzy kończyli osiem klas szkoły podstawowej, a następnie szkołę średnią.

4. Czy jeśli nie zdam jednego, dwóch lub trzech egzaminów, to pozostałe – zdane egzaminy – również muszę zdawać od nowa?

Nie, ale na poprawę niezdanego egzaminu masz  5 lat od pierwszego podejścia do matury. Jeśli nie zmieścisz się w tym czasie, musisz podchodzić do wszystkich egzaminów od nowa. Szczegółowo i na konkretnych przykładach piszę o tym TUTAJ.

Osoby dorosłe często o tym nie wiedzą i ogromnie się poświęcają, żeby przygotować się do wszystkich egzaminów. Kiedyś bowiem było tak, że jeśli komuś noga powinęła się na jednym egzaminie, całą maturę musiał zdawać do nowa. Co więcej: to że zdany egzamin jest ważny przez 5 lat, sprawia, że maturzyści po latach często rozkładają sobie zdawanie matury na dwa lata. Warto o tym pomyśleć, szczególnie w sytuacji, kiedy zdobycie świadectwa maturalnego nie jest rzeczą pilną, a innych obowiązków jest mnóstwo.

5. Mam już świadectwo maturalne, ale chcę zdać dodatkowe przedmioty: czy muszę zdawać całą maturę od nowa?

Nie. Jeśli masz maturę, to nikt Ci jej nie odbierze i nie nakaże Ci podchodzić do niej na nowo. Możesz jednak w DOWOLNYM czasie od otrzymania świadectwa maturalnego poprawiać wyniki egzaminów, które już zdałeś lub podchodzić do nowych egzaminów. Nie obowiązuje Cię zasada 5 lat, o której mowa wyżej. Jeśli poprawiasz wynik, ale zdobędziesz mniej punktów, niż za pierwszym razem, zawsze ważny jest wynik wyższy. Niczego więc nie ryzykujesz!

6. Jaki język obcy będę zdawał na maturze?

Masz do wyboru jeden spośród sześciu języków obcych: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski lub rosyjski. Nie ma znaczenia, jakiego języka uczyłeś się w szkole lub z jakiego języka masz ocenę na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Wybierasz ten, który najlepiej znasz i który najbardziej Ci odpowiada. Z matury nie zwalniają jednak żadne certyfikaty językowe. Więcej w temacie tego pytania piszę TUTAJ.

7. W jakiej szkole będę zdawał maturę?

Będziesz zdawał w swojej szkole lub wyznaczonej przez OKE.
Natomiast, że jeśli nie masz ochoty zdawać w szkole, którą ukończyłeś, zawsze była i będzie możliwość zmiany na inną.

8. Czy poszczególne egzaminy zależą od siebie?

NIE. Każdy egzamin traktowany jest osobno. Żaden NIEZDANY egzamin nie przekreśla wyników innych egzaminów, można go zdać w poprawce lub w następnym roku. Jednak należy pamiętać, że nawet 100% zdobyte na egzaminie pisemnym nie oznacza zwolnienia z egzaminu ustnego. Każdy maturzysta obowiązkowo pochodzi więc do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego.

9. Kiedy i gdzie zapisać się na maturę?

Zapisy na maturę odbywają się w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (jeśli mieszkasz za granicą, kontaktujesz się do OKE właściwej ze względu na ostatnie miejsce zameldowania w Polsce).
Masz na to czas od września do 31 grudnia. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły średniej. Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą.