Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności wyjaśnia zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach niniejszej strony. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności, warunków korzystania z serwisu https://blog.eduyou.pl/, prosimy o wysyłanie uwag na adres: sekretariat@edu-you.pl

Gromadzone dane

Dane osobowe zawarte w e-mailach, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Pełny dostęp do bazy danych osobowych posiadają wyłącznie osoby zajmujące się administracją bazy.

Dane gromadzone automatycznie

Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej https://blog.eduyou.pl/ automatycznie zbierane są następujące dane: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Dane zbierane poprzez kontakt z firmą: imię, nazwisko, numery telefonów, adresy e-mailowe oraz pocztowe są przechowywane w portalu po bezpośrednim kontakcie użytkownika z firmą.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który przekazał nam swoje dane, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

Udostępnianie informacji o użytkownikach

Sekretariat firmy ani administratorzy serwisu nie udostępniają danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych postępowań.

Cookies

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników strony WWW używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu. Możemy też umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy stroną WWW https://blog.eduyou.pl/ a współpracującymi z nami serwisami internetowymi.

Wyłączenie Cookies przez użytkownika jest możliwe, jednak może zablokować korzystanie z niektórych treści.

Linki do innych stron internetowych

W serwisie https://blog.eduyou.pl/ zamieszczone są linki do innych stron internetowych. Administratorzy strony https://blog.eduyou.pl/ nie odpowiadają za zapisy polityki prywatności na stronach, na które przekierowują linki. Nie odpowiadamy również za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych poprzez linki. Prosimy o uważne zapoznanie się z polityka prywatności poszczególnych stron.

Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu https://blog.eduyou.pl/

Wszelkie zmiany w polityce prywatności naszego serwisu będą komunikowane użytkownikom poprzez stronę https://blog.eduyou.pl/