Matematyka nie taka straszna… Wywiad z Anią – nauczycielką matematyki.

Aniu prowadziłaś i prowadzisz  kurs „Matura po latach” z matematyki. Czy mogłabyś powiedzieć, na czym polega teraz egzamin dojrzałości z tego przedmiotu, bo został przecież wprowadzony ponownie po długiej przerwie?

 

Egzamin dojrzałości z matematyki na poziomie podstawowym od 2010 roku jest egzaminem obowiązkowym. Różni się bardzo od matury, którą pisaliśmy kilkanaście lat temu, gdzie rozwiązywało się trzy z pięciu zadań. Matura z matematyki w zakresie podstawowym trwa 170 minut i w tym czasie maturzyści rozwiązują kilkadziesiąt zadań. W arkuszu maturalnym z matematyki znajdują się zadania zamknięte, otwarte krótkiej odpowiedzi i otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania testowe, gdzie musimy wybrać jedną poprawną z czterech podanych odpowiedzi. Jest ich od 20 do 25, za każde z nich można otrzymać jeden punkt. Odpowiedzi do tych pytań musimy przenieść na tzw. kartę odpowiedzi, która znajduje się na końcu arkusza. Liczba zadań krótkiej odpowiedzi waha się w granicach od 5 do 6. Są to zadania za 2 punkty, których rozwiązania zapisujemy w miejscu pozostawionym na jego rozwiązanie zaraz pod jego treścią. W podobny sposób zapisujemy rozwiązania zadań rozszerzonej odpowiedzi za 4 – 6 punktów, których jest na ogół od 3 do 4.  Za cały arkusz można otrzymać 50 punktów, maturę uważa się za zdaną jeśli maturzysta uzyska co najmniej 15 punktów tj. 30%.

Czy wiesz, że prawie wszyscy zainteresowani maturą po latach najbardziej boją się matematyki? Czy rzeczywiście jest się czego obawiać?

Zdaję sobie sprawę, że większość zainteresowanych naszym kursem ma największe obawy przed matematyką. Jednak nie taki diabeł straszny, czego dowodem mogą być nasi kursanci, którzy również obawiali się matematyki, a potem zdali ją, z dobrym wynikiem:-) Oczywiście bez pracy nie ma efektów, ale jeśli ktoś rzetelnie i systematycznie będzie pracował – maturę z matematyki zda. Pocieszam, że jak dotąd były zadania, które się powtarzały, te same zadania, które Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła w swoim “Informatorze maturalnym”. Reasumując, systematyczna praca kursantów i nauka weddług wytycznych CKE  gwarantuje zdaną maturę z matematyki.

Czy możliwe jest przygotowanie się do matury z matematyki w ciągu jednego roku szkolnego?

 Oczywiście, że jest to możliwe. Jednak powtarzam, że tutaj liczą się bardzo chęci i systematyczna praca zainteresowanych. Zajęcia raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie to za mało, konieczna jest jeszcze samodzielna praca w domu. My na zajęciach „wprowadzamy” słuchaczy w temat, pokazujemy jak rozwiązywać dane zadania, a po zajęciach jest czas na samodzielne rozwiązywanie zadań. Powtarzam, że bardzo istotna jest tutaj systematyczność.

A jak Ty przygotowujesz do egzaminu? Od czego zaczynasz?

 Zaczynam od początku. Pierwsze zajęcia to przypomnienie słuchaczom podstawowych pojęć matematycznych, podstawowych twierdzeń, definicji matematycznych. Pierwsze zajęcia to również zapoznanie ze słuchaczami, z ich umiejętnościami, oczekiwaniami. Staram się zawsze zorientować z czym kursanci mają największe problemy, nad czym musimy się skupić podczas kursu.

Jak wygląda u Ciebie kurs?

Na kursie omawiamy kolejne działy uwzględnione w “Informatorze maturalnym”, rozwiązujemy zadania, zwracając szczególną uwagę na zadania, które pojawiają się w arkuszach maturalnych. Kursanci zawsze otrzymują zadanie domowe, gdzie utrwalają wiadomości i umiejętności, które zdobyli podczas zajęć. Po kilku początkowych zajęciach pojawiają się również kartkówki – taki przedsmak matury:-) Piszemy również dwie matury próbne, które później wspólnie omawiamy.

Tak z Twojej perspektywy – co sprawia uczniom największą trudność?

 Największą trudność sprawiają uczniom zadania na dowodzenie i zadania ze stereometrii. Na pocieszenie zaznaczam, że nierozwiązanie tych zadań nie przekreśla zdanej matury. A i tych zadań można się nauczyć.

A czy możliwe jest przygotowanie się do matury z matematyki samodzielnie?

 Trudne pytanie! Pewnie są osoby, które potrafią wykorzystywać pomoce naukowe jak podręczniki, różne publikacje w internecie itp. i uczyć się samodzielnie. Wymaga to jednak dobrej organizacji czasu i wnikliwości ucznia, zgłębienia informacji o tym czego koniecznie musi się nauczyć. Myślę, że pomoc nauczyciela jest tutaj bardzo istotna, choćby z celu korygowania błędów ucznia.

Dziękuję Ci za rozmowę!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *