W jakiej szkole będę zdawać, czyli maturalnej kampanii informacyjnej odcinek VII

Kilka dni temu po raz kolejny przekonałam się o tym, że brak informacji czy błędne wyobrażenia, które maturzyści po latach mają na temat egzaminu dojrzałości, to często największa przeszkoda, jaka stoi na drodze do zdobycia świadectwa maturalnego. Tak było również w przypadku Hani, która w rozmowie telefonicznej zwierzyła mi się, że ze zdawaniem matury musi poczekać jeszcze dwa lata, bo wtedy odchodzi na emeryturę dyrektorka szkoły średniej, którą Hania kończyła, a która to pani dyrektor pod koniec lat dziewięćdziesiątych wyprosiła Hanię z egzaminu maturalnego, bo ta przyszła na niego w widocznej ciąży… Dla Hani było to tak traumatyczne przeżycie, że przez te wszystkie lata szkołę omijała z daleka i maturę odkładała, bo nie chciała znów przeżywać tamtego upokorzenia. Myślała bowiem, że tylko w dawnej szkole może do matury podejść. Na szczęście jednak zadzwoniła do mnie…

Zadzwoniła do mnie i już nie może doczekać się momentu, w którym złoży deklarację przystąpienia do matury. Bo by to zrobić, nie musi nawet przekraczać progu swojej dawnej szkoły! Bowiem wszystkie osoby, które po ukończeniu dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej kończyły szkołę średnią najpóźniej w 2004 roku (licea) lub 2005 roku (technika) deklarację przystąpienia do matury składają w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania (jeśli mieszkacie za granicą, udajecie się do OKE właściwej ze względu na Wasze ostatnie miejsce zameldowania w Polsce). Co więcej, to OKE wyznacza tym osobom szkołę, w której będą zdawać maturę. Zwykle jest to jedna szkoła w danym mieście lub jedna na kilka miast i najczęściej jest to jakaś placówka kształcąca dorosłych. Prawdopodobieństwo, że trafi się do szkoły, którą się kończyło, jest więc znikome, by nie powiedzieć żadne.

Powodów, ze względu na które maturzyści po latach nie chcą wracać do swoich dawnych szkół jest bardzo dużo i dotyczy to nie tylko tych osób, które szkoły średnie kończyły – jak Hania – pod koniec lat dziewięćdziesiątych, ale również tych, które pożegnały się z nimi kilka lat temu lub nawet rok temu. Niestety, zgodnie z zasadami maturalnymi osoby, które ukończyły ponadgimnazjalne szkoły średnie i zdają tzw. starą maturę oraz absolwenci liceów ogólnokształcących z lat 2015-2017 i absolwenci techników z lat 2016-2017 składają deklarację przystąpienia do matury w swoich macierzystych szkołach i ten etap jest nie do obejścia. Ale są i dobre wieści, bo jeśli Ci absolwenci nie chcą zdawać egzaminów w swoich macierzystych szkołach, do deklaracji mogą dołączyć wniosek o zmianę miejsca zdawania egzaminów. OKE zwykle do tych próśb się przychyla, ale – UWAGA – trzeba ja odpowiednio uzasadnić, a deklarację z takim wnioskiem złożyć w szkole najpóźniej 31 grudnia roku poprzedzającego planowe przystąpienie do matury!

Podsumowując:

  • osoby, które ukończyły ponadpodstawową szkołę średnią, egzaminy będą zdawać w szkole wyznaczonej przez OKE
  • osoby, które ukończyły ponadgimnazjalną szkołę średnią (i zdają starą lub nową maturę), egzaminy będą zdawać w swojej szkole lub – jeśli złożą odpowiedni wniosek i dyrektor OKE przychyli się do ich prośby – w szkole wyznaczonej przez OKE.

A jeśli nadal masz wątpliwości gdzie będziesz zdawał maturę, napisz do mnie lub zadzwoń – na pewno pomogę 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *