Na jakich zasadach poprawiasz niezdane egzaminy maturalne a na jakich ulepszasz egzaminy mając świadectwo maturalne?

Zasady poprawiania i ulepszania egzaminów maturalnych

W związku z wieloma pytaniami o zasady powtarzania egzaminu maturalnego, chcielibyśmy uporządkować informacje na ten temat. Poniżej znajdziecie wszystko, co powinniście wiedzieć, jeśli planujecie poprawić lub ulepszyć maturę.
Przede wszystkim należy rozróżnić terminy poprawianie i ulepszanie.

Poprawić maturę może ten, kto nie zdał jednego lub więcej obowiązkowych przedmiotów, w związku z czym nie otrzymał świadectwa maturalnego.

Ulepszyć maturę może ten, kto zdał wszystkie obowiązkowe przedmioty i posiada świadectwo maturalne, ale chciałby osiągnąć lepszy wynik z któregoś z nich albo zdać egzamin z przedmiotu dodatkowego, którego nie zdawał poprzednim razem.

Zasady poprawiania egzaminu maturalnego

Maturzysta, który nie zdał jednego lub więcej egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, może przystąpić do nich ponownie w ciągu 5 lat. Zdaje na tych samych zasadach, które obowiązywały w roku, w którym przystąpił do matury po raz pierwszy. Przykładowo osoba, która nie zdała matury w 2022 r. może ją poprawić do 2027 r. włącznie i odbędzie się to zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2022 r.

Tak określają to przepisy CKE: “Absolwent może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z niezdanego przedmiotu/przedmiotów w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu po raz pierwszy”

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ostatecznie wygasa stara formuła matury. Wtedy osoba, która chce poprawić egzamin, musi to zrobić najpóźniej w ostatnim roku obowiązywania starej formuły (nawet, jeżeli nie minęło jeszcze 5 lat od momentu, kiedy podeszła do matury po raz pierwszy). Obecnie obowiązująca formuła z 2015 r. zostanie wygaszona w 2029 r.

Osoby, które zdawały maturę w latach 2020-22, były zwolnione z egzaminów ustnych ze względu na trwającą pandemię. Od 2023 r. obowiązek zdawania egzaminów ustnych wraca. Będą musiały je zdać również te osoby, które poprawiają maturę, a podchodziły do niej po raz pierwszy w latach pandemii. Przykładowo osoba, która nie zdała matury w 2022 r., a będzie chciała ją poprawić w 2023 r., oprócz egzaminów, których nie zaliczyła, będzie musiała zdać też egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego.

Zasady ulepszania egzaminu maturalnego

Absolwent, który zdał maturę, ma prawo ulepszyć swój wynik, jeśli uzna to za stosowne. Świadectwo maturalne jest ważne bezterminowo, więc w tym przypadku nie ma żadnych ograniczeń czasowych, jeśli chodzi o ponowne podejście do wybranych egzaminów. Jeżeli osoba zdająca uzyska wyższy wynik niż za pierwszym razem, otrzyma aneks do świadectwa maturalnego, w którym zostanie on uwzględniony. Natomiast, jeżeli za drugim razem uzyska gorszy wynik niż za pierwszym, nie będzie on brany pod uwagę.

W przypadku ulepszania matury, inaczej niż w przypadku poprawiania, podchodzi się do egzaminu zgodnie z przepisami obowiązującymi w bieżącym roku. Tu będzie trzeba sprawdzać dokładnie z tabelą przygotowaną przez CKE, bo dla niektórych będą to stare, a dla niektórych nowe zasady.

Tak określają to przepisy CKE: “Absolwent zdał egzamin maturalny i otrzymał świadectwo. Absolwent może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego w części ustnej i/lub w części pisemnej:

 •  z przedmiotów, z których wynik już ma na świadectwie dojrzałości
 •  z kolejnych przedmiotów dodatkowych.
  Absolwent przystępuje do egzaminów zgodnie z przepisami obowiązującymi
  w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu.”

Osoby, które otrzymały świadectwo maturalne w latach 2020-22, a chciałyby ulepszyć swój wynik, nie muszą zdawać zdawać egzaminów ustnych. Otrzymały bowiem świadectwo w momencie, w którym obowiązywała amnestia na te egzaminy.

6 myśli nt. „Na jakich zasadach poprawiasz niezdane egzaminy maturalne a na jakich ulepszasz egzaminy mając świadectwo maturalne?

 1. Dzień dobry, zdawałam mature w 2001.
  Zdałam ją, jednakże niestety nie z najlepszymi wynikami. Posiadam mgr, z zakresu nauk humanistycznych.
  Chciałabym się przekwalifikować i rozpocząć studia pielęgniarskie.
  Jednakże moja matura jest za słaba, myślę o jej poprawieniu.
  Co w takiej sytuacji?
  Z góry dziękuję za informację.

  • Wybierasz przedmioty, które chcesz/potrzebujesz zdać i tylko te zdajesz, na zasadach obowiązujących w danym roku. Ponieważ w 2023 roku zmienia się matura, więc będziesz zdawać na nowych zasadach. W punkcie zasady ulepszania egzaminu maturalnego na naszym blogu w powyższym wpisie znajdziesz właśnie taką sytuację jak Twoja.

 2. Dzień dobry. Czy jeśli zdawałam maturę w starej formule ale nie zdałam z jednego przedmiotu. To w roku 2023 maturę ustną będę zdawać w starej czy nowej formule?

 3. Witam państwa, zdawałam maturę po raz pierwszy w 2019 roku. W 2022 roku przystąpiłam po raz drugi do matury, której nie udało mi się w pełni poprawić.Czy w związku z tym ostatecznie mogłabym ją poprawić w 2024 roku według starej czy nowej formuły?

 4. Dobry wieczór ,

  Wszystkie egzaminy maturalne w 2017 zdałam.
  Chciałabym ulepszyć swoje wyniki z biologii i chemii poziom rozszerzony, które zdawałam.

  Co w przypadku przedmiotu rozszerzonego, którego nie zdawałam, a który chciałabym poprawić? (Matematyka rozszerzona)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *