Do kiedy można zapisać się w OKE na maturę 2019?

Odpowiedź na wyżej postawione pytanie nie jest jednoznaczna ani oczywista. Mamy dwa terminy wyznaczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które kończą zapisy na egzamin maturalny w 2019:
31 grudnia 2018 dla jednych
 7 lutego 2019 dla drugich

Dla kogo, który termin?

Aby odpowiedzieć na to pytanie musiałam tu zamieścić całą tabelkę, ale dla większości sytuacji termin ten mija 31 grudnia 2018. Najlepiej sprawdź od razu kiedy mija Twój, a w razie wątpliwości zadaj pytanie w komentarzu poniżej – postaramy się pomóc.
Nie zwlekaj też do ostatniej chwili ze złożeniem deklaracji maturalnej, bo 31 grudnia to jednak dzień raczej na luzie  w wielu miejscach pracy, a na dodatek wielu pracowników przebywa wtedy na urlopach.

Poniżej znajdziesz rozpiskę i terminy składania deklaracji w podziale na nową i starą maturę.

Deklarowanie przystąpienia do egzaminu maturalnego – NOWA MATURA

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach.

Rodzaj i rok ukończenia szkoły do kogo składa? do kiedy? (deklaracja wstępna) do kiedy? (deklaracja ostateczna) wzór deklaracji (załącznik)
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r.

 

do dyrektora szkoły macierzystej do 1 października 2018 r. do 1 października 2018 r. 1a
Absolwent, który ukończył LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018; absolwent, który ukończył technikum lub szkołę artystyczną w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018

 

do dyrektora szkoły macierzystej do 1 października 2018 r. (nieobowiązkowo) do 7 lutego 2019 r. 1a
Absolwent, który ukończył LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018, i absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE do dyrektora szkoły macierzystej —- do 31 grudnia 2018 r. 1a + 2
Absolwent, który ukończył LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018, lub absolwent, który ukończył technikum w latach szkolnych

2015/2016 – 2017/2018, ale jego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona oraz absolwent uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie

 

do dyrektora OKE do 31 grudnia 2018 r. 1b
Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą; osoba, która po 1 września 2016 r. uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych

 

do dyrektora OKE do 31 grudnia 2018 r. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości do dyrektora OKE do 31 grudnia 2018 r. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.)

 

do dyrektora OKE do 31 grudnia 2018 r. 1c

 

Deklarowanie przystąpienia do egzaminu maturalnego – STARA MATURA                    

Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach.

Rodzaj i rok ukończenia szkoły do kogo składa? do kiedy? (deklaracja wstępna) do kiedy? (deklaracja ostateczna) wzór deklaracji (załącznik)
Absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 (po raz ostatni w 2019 r.) oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015

 

do dyrektora szkoły macierzystej do 1 października 2018 r. (nieobowiązkowo) do 7 lutego 2019 r. 1d
Absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 (po raz ostatni w 2019 r.) oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 i zamierza ubiegać się o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE

 

do dyrektora szkoły macierzystej do 31 grudnia 2018 r. 1d + 2
Absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 (po raz ostatni w 2019 r.) oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015, ale jego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, oraz osoba, która w roku szkolnym 2015/2016 lub wcześniej ukończyła LO na podstawie egzaminów eksternistycznych do dyrektora OKE do 31 grudnia 2018 r. 1e

 

 

 

 

 

  1. A czy dla absolwentów liceum,którzy ukończyli w roku 1992 nie ma możliwości przystąpienia do nauk przygotowujących do matury?
    Pozdrawiam

  2. Pingback: Co robić jeśli do świadectwa maturalnego brakuje tylko matematyki?

  3. A jesli ktos przegapił ten ostateczny termin (7 luty), czy istnieje jeszcze jakakolwiek mozliwosc zapisania sie na maturę ( chodzi o matematykę podst.)? Z góry dziękuję za odp i pozdrawiam 🙂

    • Przepisy tak mówią. Nie wiem czy OKE mają jeszcze jakieś możliwości, jeśli mają to na pewno nie mówią o tym głośno. Trzeba po prostu zdzwonić i zapytać. A nuż, widelec? Szanse są małe, ale pytać trzeba.

  4. Ukończyłem szkołę w 2010 , chce przystąpić do matury ale otrzymałem sprzeczne informacje , w OKE mówią ze powinienem zapisać się w szkole , szkoła ze w OKE , co powinienem zrobić ? Gdzie się zgłosić ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *