Wyniki matur 2022 – w skali kraju

Raport na podstawie danych opublikowanych przez CKE

Do egzaminu maturalnego przystąpiło łącznie 268 257 osób, z czego 164 276 to absolwenci liceum, 103 595 – absolwenci technikum, 386 – absolwenci szkoły branżowej II stopnia, a 34 – obywatele Ukrainy.

Najczęściej wybieranym językiem obcym był język angielski. Na jego zdawanie zdecydowało się 95,8% absolwentów liceum, 95,3% absolwentów technikum i 90,2 % absolwentów szkoły branżowej. Drugi w kolejności był język niemiecki. Tutaj dane wynoszą 2,6% (LO) 3,4 % (T) i 7,8% (BSII). Na zdawanie egzaminu z języka rosyjskiego zdecydowało się 0,9% (LO), 1,2% (T) i 2,1% (BSII) maturzystów.

Najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym był język angielski na poziomie rozszerzonym (LO – 73%, T – 58%, BSII – 35%).

Spośród ogółu maturzystów 78,2% zdało wszystkie egzaminy. 15,5% nie zaliczyło jednego z obowiązkowych przedmiotów i ma możliwość podejścia do egzaminu poprawkowego w sierpniu bieżącego roku. 6,3% nie zdało więcej niż jednego egzaminu, a tym samym nie zaliczyło matury.

Średni wynik z języka polskiego wyniósł 54%, z matematyki 58%, z języka angielskiego 76%, a z języka niemieckiego 57%.

Język polski zaliczyło 95% zdających, matematykę 82%, język angielski 93%, a język niemiecki 86%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *