Jak zapisać się na egzamin poprawkowy. Termin do 12.07.2022!

1. Nie zdałem jednego egzaminu, co teraz?

Jeżeli nie zdałeś tylko jednego egzaminu maturalnego – nic straconego:-). 23 sierpnia 2023 br.
o godzinie 09.00
 możesz go poprawić.

2. Co muszę zrobić aby przystąpić do egzaminu poprawkowego?

W tym celu musisz wypełnić

wniosek, który znajduje się w załączniku EM 2022 Zalacznik 7
Wniosek składasz osobiście lub za pomocą tradycyjnej poczty w odpowiedniej instytucji.

3. Gdzie mam złożyć wniosek?

Miejsce złożenia wniosku uzależnione jest od tego, gdzie składałeś deklarację przystąpienia do matury. Jeżeli deklarację składałeś w szkole, wniosek o przystąpienie do egzaminu poprawkowego złóż dyrektorowi tej samej szkoły. Jeżeli natomiast deklarację składałeś w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wniosek złóż w tej samej Komisji.

4. Ile mam czasu na złożenie wniosku?

Wniosek musisz złożyć do 12 lipca 2022 roku. To nieprzekraczalny termin. Jeżeli będziesz wysyłać wniosek pocztą pamiętaj aby zrobić to listem poleconym. Otrzymasz wówczas potwierdzenie nadania, na którym będzie widniała data wysyłki.

5. W jaki sposób dowiem się o miejscu pisania egzaminu poprawkowego?

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia 2022 r.

6. Kiedy ogłoszą wyniki egzaminu poprawkowego?

Termin ogłoszenia wyników z egzaminu poprawkowego wyznaczono na 9 września 2022 roku.

7. Czy mogę poprawić ten jeden egzamin w przyszłym roku?

Tak, ale UWAGA!
Przy odłożeniu poprawki na rok 2023, z jednego egzaminu zrobią się trzy egzaminy do zaliczenia. Twoje zdane egzaminy pisemne oczywiście będą ważne (5 lat) i nie będziesz ich zdawał po raz drugi, ale dojdą dwa  egzaminy ustne: z języka polskiego i obcego. Zwolnienie na nie obowiązywało w 2022 roku z powodu pandemii Covid19. Amnestia nie obowiązuje na rok 2023. Dura lex sed lex🙁

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *