Czy w 2021 trzeba poprawić egzaminy ustne by otrzymać świadectwo maturalne?

Jeśli  do uzyskania świadectwa maturalnego brakuje Ci tylko egzaminów ustnych, świadectwo dostaniesz automatycznie, jeśli o nie wystąpisz – przeczytaj uważnie poniższy akapit:

Ci absolwenci, którzy w poprzednich latach zdali egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości, bo nie zdali egzaminu ustnego albo nie przystąpili do egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub egzamin z tego przedmiotu został im unieważniony, w 2021 roku mogą złożyć w terminie do 31 maja 2021 roku do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości.

Mogą to zrobić pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym nie deklarują przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych albo do egzaminu ustnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *