Nowe zmiany w zapisach na maturę 2021

Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie sprawiła, że poprzedni nasz wpis z 2.11.2020 r. dotyczący poprawiających maturę po amnestii z 2020 roku stał się nieaktualny.

16 grudnia 2020 r. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że przystępujący do matury w 2021 r. nie będą musieli zdawać egzaminów ustnych.

Jednak uczniowie, którym wyniki z ustnych egzaminów z języka polskiego, języka obcego nowożytnego czy też języka mniejszości narodowych będą potrzebne przy rekrutacji na uczelnię zagraniczną, będą mogli przystąpić do egzaminów ustnych.

Ponadto na maturze 2021 uczniowie nie będą musieli przystępować do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu. Do tej pory było to obowiązkowe, choć wyniki egzaminu nie miały żadnego wpływu na to, czy uczeń zda maturę. Jeśli jednak wyniki z egzaminów z przedmiotów dodatkowych będą potrzebne w procesie rekrutacji na studia, zdający mogą przystąpić do egzaminów (maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych).

Podsumowując, aby uzyskać świadectwo maturalne w 2021 wystarczy zdać trzy  pisemne maturalne egzaminy z: języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym.

W przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów.

Uwaga!

Zmieniły się terminy składania deklaracji maturalnych. Termin składania deklaracji przypadający na 31.12.2020 r. przesunięto na 15.01.2021 r.

Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa. 

Jeśli ktoś już zadeklarował dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym i nie chce podchodzić  do egzaminu z niego, powinien zgłosić to do 15.01.2021 r. do OKE (w przeciwnym wypadku komisja przygotuje arkusz egzaminacyjny).

Osoby, które w 2021 r. potrzebują przystąpić do części ustnej egzaminu, składają stosowną informację do dyrektora szkoły lub dyrektora OKE.

Jeśli ktoś z Was jeszcze nie złożył deklaracji, a jego pierwotny termin upływał 31.12, macie jeszcze na to dodatkowy czas do 15.01.2021 r.

  1. Dzieńdobry, na jaki adres wysłać deklarację, jeśli wysyłam do dyrektora OKE? Jak rozumiem można wysłać również mailem, gdzie znajdę adres mailowy?

    • Deklarację należy wysłać na adres właściwej OKE (adres jest do sprawdzenia na stronie internetowej każdej OKE. Nie każda Komisja daje możliwość przesyłania deklaracji drogą elektroniczną, proszę sprawdzić, czy właściwa dla Pani Komisja akurat daje taką możliwość. Natomiast można wysłać deklarację pocztą tradycyjną, najlepiej za potwierdzeniem odbioru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *